Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 228, S. 10 (2023): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỘ PHỨC TẠP TÔ PÔ BẬC CAO CỦA SẮP XẾP GENERIC Tóm tắt   PDF
Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 225, S. 14 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (Số tiếng Việt) ĐỘ PHỨC TẠP TÔPÔ BẬC CAO CỦA DIỆN RIEMANN COMPACT Tóm tắt   PDF
Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 225, S. 06 (2020): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỘ PHỨC TẠP TÔPÔ BẬC CAO CỦA PHẦN BÙ CÁC ĐƯỜNG THẲNG PHỨC Tóm tắt   PDF
Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 227, S. 08 (2022): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỘ PHỨC TẠP TÔPÔ BẬC CAO CỦA TÍCH CÁC KHÔNG GIAN TÔPÔ Tóm tắt   PDF
Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 204, S. 11 (2019): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỘ PHỨC TẠP TÔPÔ BẬC CAO CỦA TÍCH KẾT CÁC MẶT CẦU Tóm tắt   PDF
Trần Huệ Minh, Nguyễn Văn Ninh
 
T. 192, S. 16 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ (SỐ ĐẶC BIỆT BẰNG TIẾNG ANH) ĐỘ TĂNG CỦA NGHIỆM PHÂN HÌNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN Tóm tắt   PDF (English)
Bùi Thị Kiều Oanh, Ngô Thị Thu Thủy
 
T. 228, S. 04 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỘNG CƠ HỌC KỸ NĂNG VIẾT CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Ngọc Oanh, Phạm Thị Kim Uyên
 
T. 227, S. 09 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ Ý ĐỊNH CHUYỂN NGÀNH CỦA SINH VIÊN DU LỊCH TRONG BỐI CẢNH COVID-19 Tóm tắt   PDF
Lê Thái Phượng
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỘNG HỌC NHẢ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC TRONG ĐẤT CỦA PHÂN BÓN URE NHẢ CHẬM VỚI VỎ BỌC POLYME Tóm tắt   PDF
Trần Quốc Toàn, Đặng Thị Hồng Phương
 
T. 182, S. 06/1 (2018): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỘNG LỰC CỦA PHỤ NỮ LÀ DOANH NHÂN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ: SỰ KHÁC BIỆT GIỮA DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN VÀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TẠI HÀ NỘI Tóm tắt
Nguyễn Thanh Hương
 
T. 226, S. 12 (2021): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỘNG LỰC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Tùng, Hoàng Thị Doan
 
T. 167, S. 07 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ PHƯỜNG: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Bích Thủy
 
T. 225, S. 12 (2020): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỘNG LỰC VÀ CẢN TRỞ TRONG VIỆC HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF (English)
Nguyễn Thị Thảo
 
T. 188, S. 12/3 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỘNG TỪ NĂNG NGUYỆN “HUI” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI VÀ VẤN ĐỀ GIẢNG DẠY Tóm tắt   PDF
Hồ Thị Nguyệt Thắng
 
T. 227, S. 04 (2022): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (SỐ TIẾNG ANH) ĐỒN RẠCH CÁT VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF (English)
Hà Triệu Huy
 
T. 225, S. 07 (2020): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỒNG DAO VÀ TRÒ CHƠI TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Lèng Thị Lan
 
T. 181, S. 05 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐỒNG NHẤT THỨC POHOZAEV CHO HỆ PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC SUY BIẾN VÀ ỨNG DỤNG Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thủy, Lê Thị Hồng Hạnh
 
T. 188, S. 12/3 (2018): Số chào mừng 20/10: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC TIỄN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Tóm tắt   PDF
Đầu Thị Thu
 
T. 225, S. 04 (2020): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỔI MỚI DẠY HỌC CÁC MÔN KINH TẾ HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hiền
 
T. 228, S. 12 (2023): KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ, XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Võ Thị Ngọc Kiều
 
141 - 160 trong số 4063 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved