Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 167, S. 07 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY CỦA VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP MỚI Tóm tắt   PDF
Phạm Thùy Linh, Phạm Hoàng Linh, Trần Thị Thu Trâm
 
T. 189, S. 13 (2018): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG TRONG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG CHẢY ĐOẠN QUA TỈNH LÀO CAI Tóm tắt   PDF
Ngô Trà Mai
 
T. 171, S. 11 (2017): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC YẾU TỐ ĐỘC LỰC VÀ TÍNH MẪN CẢM KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN SALMONELLA PHÂN LẬP ĐƯỢC Ở VỊT NUÔI TẠI HUYỆN YÊN DŨNG, BẮC GIANG Tóm tắt   PDF
Đặng Xuân Bình, Nguyễn Thị Ngân
 
T. 167, S. 07 (2017): KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ YÊU CẦU KHÁCH QUAN CỦA VIỆC ĐỔI MỚI QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC TA HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thu Hiền
 
1761 - 1764 trong số 1764 mục << < 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved