Nhân sự

Ban Biên tập Chuyên san Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược

Phạm Trung Kiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Đinh Đoàn Long, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Văn Đĩnh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Việt Nam

Phạm Văn Chương, Trường Đại học Lâm nghiệp, Việt Nam

Nguyễn Thanh Phương, Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Trần Đức Viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Việt Nam

Võ Đại Hải, Viện KH Lâm nghiệp Việt Nam, Việt Nam

Trần Duy Quý, Viện Di truyền Nông nghiệp, Việt Nam

Trịnh Văn Hùng, Bộ Y tế, Việt Nam

Đặng Kim Vui, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Trần Thanh Vân, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

GS.TS. Từ Quang Hiển, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam

Nguyễn Văn Sơn, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Nguyễn Phú Hùng, Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved