Bài báo đăng trên Tạp chí trong cơ sở dữ liệu Crossref (24-5-2019)

 Các bài báo đăng trên số tiếng Anh của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên đã được gán mã định danh quốc tế DOI, đồng thời được lập chỉ mục trong cơ sở dữ liệu quốc tế Crossref. Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

CrossRef là một hệ thống cung cấp nối kết bền vững cho các công bố khoa học được tích hợp trên khắp các cơ sở dữ liệu của các nhà xuất bản trên thế giới thông qua chỉ số DOI.

Tham gia cơ sở dữ liệu Crossref, các công bố khoa học có nhiều cơ hội được các nhà khoa học trên thế giới biết đến, tham khảo và trích dẫn.

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved