Tài liệu Hội thảo tập huấn Khai thác phần mềm quản lý và website

Tạp chí trân trọng cám ơn quý vị đã tham gia Hội thảo tập huấn Khai thác phần mềm quản lý và website ngày 11/6/2019. Nhằm hỗ trợ các quý vị chưa có điều kiện tham gia, Tạp chí  cung cấp tài liệu toàn văn các báo cáo tại Hội thảo.

Quý vị kích VÀO ĐÂY để tải toàn văn các báo cáo. Quý vị cũng có thể kích vào từng đường link dưới đây để xem hoặc tải về từng báo cáo:

- Báo cáo số 1: Giới thiệu các chức năng website;

- Báo cáo số 2: Chức năng đăng nhập, gửi và theo dõi bài gửi;

- BÁo cáo số 3: Chức năng phản biện và duyệt đăng.

- Video hướng dẫn khai thác chức năng kết xuất và sử dụng thông tin trích dẫn.

Nếu có khó khăn vướng mắc trong quá trình truy cập, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng Tạp chí:

Email: jst@tnu.edu.vn

Điện thoại: +84 208 3840 288.

Xin trân trọng cám ơn!

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved