Quy định mới về viết bài gửi đăng

Từ tháng 01/2021, Tạp chí sẽ áp dụng định dạng mới. Một số quy định chi tiết hơn cũng được cập nhật trong file hướng dẫn kèm Template. Vui lòng tải về tại đây.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved