NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG THỨC GIÁ THỂ KHÁC NHAU TỚI SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG HOA HỒNG BISHOP’S CASTLE TẠI THÁI NGUYÊN | Tuân | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG THỨC GIÁ THỂ KHÁC NHAU TỚI SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG HOA HỒNG BISHOP’S CASTLE TẠI THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/19

Các tác giả

1. Hà Minh Tuân Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Lê Hồng Phượng, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Minh Tuấn, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đề tài được triển khai trong thời gian từ tháng 1-5/2018 nhằm mục đích xác định công thức (CT) giá thể sản xuất phù hợp và hiệu quả nhất cho giống hoa hồng Bishop’s Castle trồng trong chậu tại Thái Nguyên. Đề tài gồm 4 công thức phối trộn giá thể khác nhau, được thiết kế theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh. Các chỉ tiêu theo dõi được áp dụng theo quy chuẩn QCVN 01-95:2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và Phạm Đình Thụy (2012). Kết quả nghiên cứu cho thấy, CT3 (33% tro trấu + 33% phân chuồng hoai mục + 33% đất + 1% NPK (tỷ lệ 15:15:15)) thể hiện hiệu quả cao nhất về các chỉ tiêu sinh trưởng, chất lượng hoa của giống hồng nghiên cứu.

Từ khóa


Hoa hồng nhập nội; Giá thể; Sinh trưởng; Năng suất; Chất lượng hoa

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved