ỨNG DỤNG MÔ HÌNH 3D VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG GẮN VỚI VĂN HÓA TRÀ TẠI XÃ TÂN CƯƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN | Hảo | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH 3D VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG GẮN VỚI VĂN HÓA TRÀ TẠI XÃ TÂN CƯƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/04/24                Ngày hoàn thiện: 26/06/24                Ngày đăng: 26/06/24

Các tác giả

Vũ Thị Kim Hảo Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Phát triển du lịch thông minh là xu hướng tất yếu trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khi những thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại được ứng dụng mạnh mẽ vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có ngành du lịch. Chính vì vậy đề xuất đưa mô hình 3D vào phát triển du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng là tất yếu. Bài báo là sự kết hợp các dữ liệu thu thập được biểu hiện dưới những cấp độ chi tiết hiển thị 3D khác nhau dựa trên sự kết hợp các phần mềm ArcGIS và Google Sketchup để đưa ra mô hình trực quan Hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên, Hợp tác xã chè Hảo Đạt tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Sau khi xây dựng thành công mô hình 3D khu vực thực nghiệm, sản phẩm thu được là một mô hình có tính trực quan cao thể hiện các mức độ chi tiết của các đối tượng 3D, chứa đựng cơ sở dữ liệu đầy đủ phục vụ nghiên cứu tiếp theo liên quan đến phát triển du lịch của xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.


Từ khóa


Du lịch cộng đồng; Xã Tân Cương; Bản đồ 3D; ArcGIS; Google Sketchup

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. P. Vu, “3D model of current infrastructure and landscape of Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry,” Graduation thesis, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, 2014.

[2] T. C. Dao, “Research on building a 3D infrastructure database of Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry to serve advertising on the internet,” Graduation thesis, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, 2015.

[3] N. Q. Bui, “Research and apply ArcScene in building 3D GIS database in Lang Son city,” Journal of Natural Resources and Environment, no. 9, pp. 53-55, 2008.

[4] L. T. D. Nguyen, “GIS application and Google Sketchup to build 3D models of Nong Lam University in Ho Chi Minh City,” Graduation thesis, Ho Chi Minh City University of Agriculture and Forestry, 2014.

[5] V. D. Nguyen, “Applying 3D modeling in supporting teaching of the subject "Computer Architecture" at An Giang University,” Education Magazine, vol. 495, no. 1-2, pp. 20-24, 2021.

[6] T. T. H. Le, “Research on building 3D city models with the combination of Google Sketchup and ArcGIS - testing CIPUTRA urban area, Hanoi,” Journal of Natural Resources and Environmental Science, vol. 30, pp. 61-70, 2020.

[7] T. H. Vuong et al, “ArcGIS and Sketchup application to build 3D virtual space models for infrastructure management,” in Proceedings of the Scientific Conference on Land Management in the Mekong Delta, Can Tho University Publishing House, 2016, pp. 363-375.

[8] V. H. Do, “Combining ArcGIS and Google Sketchup to build 3D models of Thai Nguyen University-Lao Cai Campus,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 228, no. 2, pp. 111-118, 2023.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.10117

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved