ỨNG DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM VÀO TRONG MỘT GIỜ HỌC NÓI TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Lan | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM VÀO TRONG MỘT GIỜ HỌC NÓI TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/09/17

Các tác giả

1. Dương Thị Hương Lan Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Vũ Phong Vân, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Hiền Lương, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trên thế giới, có rất nhiều tranh luận về phương pháp giáo dục trong việc giảng dạy môn tiếng Anh. Có rất nhiều sự khác biệt giữa giáo dục truyền thống và giáo dục trải nghiệm. Trong việc giảng dạy tiếng Anh, phương pháp được sử dụng phải có tính giao tiếp và phù hợp với đặc điểm của học sinh. Nó nhằm mục đích tạo ra quá trình dạy và học thú vị và làm cho người học thoải mái vì thế họ có thể đạt được mục tiêu học tập và tiếng Anh trở thành một môn học hấp dẫn hơn đối với họ. Bài báo này giải thích rằng giáo dục trải nghiệm thực sự là một phần quan trọng trong giảng dạy và giảng dạy dựa trên cách trình bày một giờ học nói tiếng Anh tại trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh  - Đại học Thái Nguyên. Các nguyên tắc của lớp tiếng Anh chỉ có thể được thực hiện khi giáo viên tạo ra các hoạt động kinh nghiệm và chỉ khi các kinh nghiệm có liên quan chặt chẽ đến các nhiệm vụ và nhu cầu.


Từ khóa


kỹ năng nói, giao tiếp, giáo dục kinh nghiệm, các hoạt động học tập trải nghiệm và cách tiếp cận dựa trên nhiệm vụ.

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved