ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TRONG CÔNG TÁC ĐO VẼ, THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH XÃ VĂN LÃNG, HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI | Anh | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TRONG CÔNG TÁC ĐO VẼ, THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH XÃ VĂN LÃNG, HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/08/17

Các tác giả

1. Nguyễn Ngọc Anh Email to author, Trường Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Phan Đình Binh, Trường Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa chính xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái được thực hiện nhằm thành lập bộ bản đồ địa chính và thống nhất các tỷ lệ bản đồ, hoàn chỉnh bản đồ dạng giấy và file số khép kín toàn bộ theo đường địa giới 364 của xã đang quản lý theo hệ thống của Hệ tọa độ Quốc gia VN2000; Sau khi tiến hành đo vẽ và chỉnh lý lại toàn bộ diện tích của xã Văn Lãng thu được kết quả như sau: Thành lập lưới khống chế đo vẽ gồm 03 điểm địa chính và 89 điểm lưới kinh vĩ; Tổng số tờ bản đồ địa chính của toàn xã là 77 tờ, trong đó có 53 tờ tỷ lệ 1/1000; 18 tờ tỷ lệ 1/2000 và 06 tờ tỷ lệ 1/5000. Các tờ bản đồ này đã được đo đạc, xử lý, biên tập trên phần mềm Microstation và  FAMIS đạt kết quả tốt. Bộ bản đồ, hồ sơ địa chính là nguồn tài liệu làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu,...


Từ khóa


Công nghệ tin học, toàn đạc điện tử, bản đồ địa chính, quản lý, hệ thống thông tin đất,…

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved