MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HỚT LƯNG DAO PHAY LĂN RĂNG GIA CÔNG RĂNG BÁNH TRỤ RĂNG THÂN KHAI | Long | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HỚT LƯNG DAO PHAY LĂN RĂNG GIA CÔNG RĂNG BÁNH TRỤ RĂNG THÂN KHAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/05/19                Ngày đăng: 16/05/19

Các tác giả

1. Cao Thanh Long Email to author, Đại học Thái Nguyên
2. Phan Văn Nghị, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐHTN
3. Nguyễn Thái Bình, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐHTN

Tóm tắt


Bài báo này trình bày một số vấn đề lý thuyết và thực tế để chế tạo mặt sau răng dao phay lăn trục vít dùng để gia công răng bánh răng trụ răng thân khai. Các phương trình chuyển động tạo hình đường cong hớt lưng được xây dựng và mô tả kết quả theo phương pháp giải tích. Các vấn đề động lực học xảy ra khi thực hiện quá trình hớt lưng được tính toán dựa trên các định luật Nuiton và định luật bảo toàn động lượng. Kết quả cho thấy: Việc sử dụng đường cong hớt lưng Archimede sẽ đảm bảo tính kỹ thuật và tính kinh tế, có thể sử dụng máy hớt lưng chuyên dùng hoặc máy CNC để thực hiện quá trình hớt lưng này một cách dễ dàng.

Từ khóa


Quá trình hớt lưng, dao phay lăn răng, đường cong hớt lưng logarit, đường cong hớt lưng Archimede, máy tiện hớt lưng, máy tiện CNC

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved