NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TRỮ LƯỢNG CÁC BON CỦA RỪNG PHÒNG HỘ HỒ PHƯỢNG HOÀNG, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN | Chung | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TRỮ LƯỢNG CÁC BON CỦA RỪNG PHÒNG HỘ HỒ PHƯỢNG HOÀNG, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/07/17

Các tác giả

1. Đỗ Hoàng Chung Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Thu Hương, Chi cục kiểm lâm Thái Nguyên
3. Đặng Kim Vui, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Trên cơ sở của 9 ô tiêu chuẩn, đặc điểm cấu trúc và lượng các bon tích lũy trong các loại rừng đã được xác định thông qua những phương pháp đánh giá nhanh của ICRAF. Kết quả cho thấy chất lượng rừng ở đây không cao. Tổ thành nhóm loài cây gỗ chiếm ưu thế chủ yếu là những cây ưa sáng, chất lượng gỗ thấp: Thành ngạnh (Cratoxylum cochinchinense), Dẻ gai (Castanopsis indica), Sồi phảng (Lithocarpus fissus), Bộp lông (Actinodaphne pilosa), Trâm (Syzygium cinerum). Sinh khối của rừng biến động từ 46,10 – 116,58 tấn/ha. Trữ lượng các bon tích lũy biến động từ 23,05 – 58,29 tấn/ha. Trong tổng sinh khối và trữ lượng các bon rừng tầng cây gỗ chiếm tỷ lệ lớn (trung bình đạt 88,00 %), tầng thảm mục (8,06 %) và tầng thảm tươi (3,94 %). Cần phải có những giải pháp quản lý bảo vệ như: Ngăn chặn các hoạt động chăn thả gia súc, khai thác tài nguyên  rừng (gỗ, củi) trong khu vực nghiên cứu; Áp dụng các biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và làm giàu rừng để nâng cao chất lượng rừng. Nhằm duy trì và cải thiện chức năng phòng hộ và cung cấp dịch vụ hệ sinh thái rừng.


Từ khóa


Cấu trúc rừng, hồ Phượng Hoàng, rừng phòng hộ, sinh khối, trữ lượng các bon.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved