MÔ HÌNH HOÁ CỦA TỪ TRƯỜNG VÀ DÒNG ĐIỆN XOÁY TRONG MÀN CHẮN ĐIỆN TỪ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LIÊN KẾT BÀI TOÁN NHỎ | Vương | TNU Journal of Science and Technology

MÔ HÌNH HOÁ CỦA TỪ TRƯỜNG VÀ DÒNG ĐIỆN XOÁY TRONG MÀN CHẮN ĐIỆN TỪ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LIÊN KẾT BÀI TOÁN NHỎ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/03/19                Ngày đăng: 07/03/19

Các tác giả

Đặng Quốc Vương Email to author, Viện Điện - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt


Mục đích của bài bài báo được dựa trên phương pháp bài toán nhỏ với công thức véc tơ từ thế để tính toán từ trường, dòng điện xoáy và tổn hao công suất trong các màn chắn điện từ, mà khó có thể thực hiện trực tiếp bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Ở đây, phương pháp bài toán nhỏ được phát triển để liên kết các bài toán theo hai bước: Một bài toán với mô hình đơn giản (các cuộn dây và màn chắn điện từ) được giải trước, sau đó một bài toán hiệu chỉnh được thêm vào để hiệu chỉnh sai số do bài toán trước gây ra. Tất cả các bước đều được thực hiện độc lập với các lưới và miền hình học khác nhau, điều này tạo thuận lợi cho việc chia lưới cũng như tăng tốc độ tính toán của mỗi một bài toán.

Từ khóa


Từ trường, dòng điện xoáy, tổn hao công suất, màn chắn điện từ, bài toán từ động, phương pháp bài toán nhỏ (SPM), véc tơ từ thế.

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved