ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BAN ĐẦU ĐIỀU TRỊ BỆNH NGÓN TAY BẬT BẰNG PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN | Huy | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BAN ĐẦU ĐIỀU TRỊ BỆNH NGÓN TAY BẬT BẰNG PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 12/05/17

Các tác giả

1. Nguyễn Quốc Huy Email to author, Bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
2. Trương Đồng Tâm, Bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
3. Thân Thị Thu, Bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
4. Âu Thị Kim Chung, Bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng bệnh ngón tay bật. Đánh giá kết quả điều trị bệnh ngón tay bật bằng phẫu thuật Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, mô tả hàng loạt. Kết quả: Từ tháng 04/2013 đến tháng 12/2016, chúng tôi nghiên cứu trên 20 bệnh nhân , 21 ngón tay bị  bệnh ngón tay bật tại Bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên. Tỉ lệ bệnh nhân nữ chiếm chủ yếu (80%), tuổi hay gặp từ 51- 60 tuổi, thời gian bị bệnh ít nhất là 6 tháng và dài nhất trên 2 năm. Bệnh hay gặp ở đối tượng lao động chân tay (90%), bệnh kèm theo hay gặp là  viêm khớp . Ngón cái hay gặp nhất 15 ngón, còn lại có 2 bệnh nhân gặp ở ngón trỏ, 2 bệnh nhân bị ở  ngón giữa và 2 bệnh nhân bị ở  ngón áp út. Bàn tay trái hay gặp nhất (71,4%). 100% bệnh nhân  hồi phục vận động tốt sau 1 tháng và không tái phát. Chi phí điều trị rẻ, thời gian nằm viện rất ngắn. Kết luận: Bệnh chủ yếu gặp ở nữ, tuổi hay gặp là từ 51-60, và hay gặp ở những người lao động chân tay, hay gặp nhất ở bàn tay trái, trong đó ngón cái hay bị nhất, chiếm tỉ lệ rất cao. Đây là phẫu thuật đơn giản, biến chứng trong phẫu thuật không có. 100% bệnh nhân hồi phục vận động tốt sau 1 tháng. Sau 3 tháng không thấy có tái phát.


Từ khóa


Điều trị ngón tay bật, hẹp bao gân gấp ngón tay, phẫu thuật, ngón tay lò xo, ngón tay lật bật

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved