ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP Ở TRẺ EM BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TAI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN | Huy | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP Ở TRẺ EM BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TAI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 12/05/17

Các tác giả

1. Nguyễn Quốc Huy Email to author, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
2. Nguyễn Vũ Phương, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
3. Nguyễn Công Bình, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
4. Mạc Xuân Huy, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên

Tóm tắt


Đặt vấn đề: Viêm ruột thừa cấp ở trẻ em là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp trên lâm sàng. Tuy nhiên, triệu chứng lâm sàng viêm ruột thừa thay đổi theo từng lứa tuổi., từng bệnh nhi nên rất dễ chẩn đoán nhầm với nhiều bệnh khác. Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm đã trở thành phẫu thuật thường quy thay thế cho phương pháp mổ mở. Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết quả điều trị viêm ruột thừa cấp ở trẻ em bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Trường đại học Y khoa Thái Nguyên. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 126 bệnh nhi được chẩn đoán xác định là viêm ruột thừa cấp và được phẫu thuật cắt ruột thừa viêm bằng nội soi từ 01/01/2007 đến 31/12/2016 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa Thái Nguyên. Đánh giá thời gian phẫu thuật, thời gian hậu phẫu và các biến chứng trong và sau phẫu thuật. Kết quả: Trong 126 trường hợp bệnh nhi có độ tuổi trung bình 10,2 ± 3 tuổi (4 – 15 tuổi). Thời gian phẫu thuật trung bình 50,34 ± 22,22 phút (15 – 120 phút). Thời gian nằm viện trung bình 4,63 ± 1,62 ngày (1 – 10 ngày). Không có bệnh nhân phải chuyển mổ mở. Không có tai biến trước, trong và sau phẫu thuật. Kết luận: Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm ở trẻ em là một kỹ thuật hiệu quả, an toàn, thời gian điều trị ngắn, đảm bảo tính thẩm mỹ cao so với phẫu thuật mổ mở. Phẫu thuật này có thể áp dụng rộng rãi tại các tuyến y tế cơ sở áp dụng cho các trường hợp ruột thừa viêm ở trẻ em chưa có biến chứng.


Từ khóa


Viêm ruột thừa cấp, cắt ruột thừa, phẫu thuật nội soi ổ bụng, biến chứng, trẻ em

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved