ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA CHỈ TIÊU F-AHP TRONG ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ VỀ VỊ TRÍ QUY HOẠCH ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH | Linh | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA CHỈ TIÊU F-AHP TRONG ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ VỀ VỊ TRÍ QUY HOẠCH ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/05/17

Các tác giả

1. Nguyễn Xuân Linh Email to author, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN
2. Trần Viết Khanh, Đại học Thái Nguyên
3. Hoàng Thanh Vân, Trường Đại học Feng Chia
4. Nguyễn Lê Duy, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
5. Vũ Thị Kim Hảo, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Các khu công nghiệp tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã có đóng góp lớn vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp, nâng cao kim ngạch xuất khẩu và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, việc lựa chọn vị trí để quy hoạch các khu công nghiệp lại là vấn đề khó khăn bởi sự tác động to lớn của nó tới môi trường cũng như là con người. Các phương án quy hoạch đất khu công nghiệp đôi khi chưa có tính khả thi cao, việc lựa chọn vị trí quy hoạch nhiều khi chỉ thực hiện theo cảm tính, chưa thực sự là một sản phẩm của trí tuệ cao, phân bố không gian nhiều khi chưa hợp lý. Để giải quyết vấn đề trên, các tác giả đã nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu AHP kết hợp với lý thuyết mờ (Fuzzy) và công nghệ GIS nhằm đánh giá tính hợp lý về vị trí quy hoạch đất khu công nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà giúp cho các nhà quy hoạch có cái nhìn tổng quan hơn về phương án quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp huyện Hưng Hà.


Từ khóa


AHP, Fuzzy, GIS, Khu công nghiệp, Quy hoạch sử dụng đất

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved