KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRUYỀN THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC E-LEARNING TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN XÁC SUẤT THỐNG KÊ CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Nga | TNU Journal of Science and Technology

KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRUYỀN THỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC E-LEARNING TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN XÁC SUẤT THỐNG KÊ CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/05/19                Ngày đăng: 14/05/19

Các tác giả

1. Đỗ Thị Hồng Nga Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Trương Thị Hồng Thúy, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Hà Thị Hằng, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này đánh giá thực trạng trong dạy học học phần xác suất thống kê cho sinh viên năm thứ nhất hệ Bác sĩ y khoa  bằng phương pháp dạy học truyền thống và bằng phương pháp kết hợp dạy học truyền thống với dạy học E-learning tại trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang; nghiên cứu định lượng, định tính. Kết quả nghiên cứu: Việc khảo sát, đánh giá thông qua bảng quan sát COPUS cho thấy sự kết hợp giữa phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học E-learning ở năm học 2018-2019 (Nhóm 2) đã đạt được những hiệu quả tốt hơn phương pháp dạy học truyền thống đơn thuần ở năm học 2017-2018 (Nhóm 1). Từ đấy, nhóm tác giả khuyến nghị duy trì và phát huy sự kết hợp phương pháp dạy học E-Learning với phương pháp dạy học truyền thống trong giảng dạy học phần Xác suất thống kê đối với tất cả các hệ của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Từ khóa


E-learning; phương pháp giảng dạy; dạy học truyền thống; Xác suất - Thống kê; bảng quan sát COPUS.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Bộ Giáo dục - Đào tạo, Phát triển năng lực thông qua phương pháp và phương tiện dạy học mới: Tài liệu hội thảo tập huấn dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông, 2005.

[2]. Nguyễn Hoàng, “Giáo dục Việt nam và xu hướng E-Learning”, Báo Dân trí, http://iige learning.com/news/detail/74/giao-duc-viet-na%E2%80%A6huong-e-learning.

[3]. Nguyễn Thị Ngà, “E-Learning – phương pháp dạy và học hiệu quả trong thời đại công nghệ số”, Khoa Thư viện thông tin – Đại học Văn hóa Hà Nội, http://portal.huc.edu.vn/e-learning-phuong-phap-day-va-hoc-hieu-qua-trong-thoi-dai-cong-nghe-so-1457-vi.htm.

[4]. Trần Quốc Khánh, “Cơ sở của việc lựa chọn phương pháp Giảng dạy phù hợp”, Tạp chí Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 290 kỳ 2, tháng 7/2012.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved