ĐỔI MỚI HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN | Tuyền | TNU Journal of Science and Technology

ĐỔI MỚI HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/05/19                Ngày đăng: 14/05/19

Các tác giả

Đỗ Thị Thanh Tuyền Email to author, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

Tóm tắt


Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập là một hoạt động tất yếu, không thể thiếu của quá trình dạy học. Trước đây, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tâm lí học đại cương của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên là kiểm tra viết dạng tự luận. Nhận thấy những hạn chế của việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tâm lí học đại cương theo hình thức kiểm tra viết dạng tự luận, năm học 2017-2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã chuyển việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học này sang hình thức trắc nghiệm khách quan online. Hình thức trắc nghiệm khách quan online đã khắc phục những hạn chế của hình thức tự luận mà nhà trường đã sử dụng trước đó.

Từ khóa


Đổi mới; kiểm tra; đánh giá; môn tâm lí học đại cương; trường cao đẳng sư phạm Điện Biên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Trần Thị Tuyết Oanh, Đánh giá kết quả học tập, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014.

[2]. Nguyễn Hữu Long, Giáo trình Lí luận dạy học Tâm lí học, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, 2009.

[3]. Nguyễn Quang Uẩn, Trần Trọng Thủy, Tâm lí học đại cương, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, 2004.

[4]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định 25/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy.

[5]. Đoàn Vĩnh Ngọc, Đinh Toàn, Xây dựng hệ thống câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan kiểm tra, đánh giá học phần “Tin học cơ bản” bằng hình thức online cho sinh viên trường CĐSP Điện Biên, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, trường CĐSP Điện Biên, 2018.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved