THƠ MIÊN DI – NHÌN TỪ CÁI BIỂU ĐẠT | Điệp | TNU Journal of Science and Technology

THƠ MIÊN DI – NHÌN TỪ CÁI BIỂU ĐẠT

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/05/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

1. Hoàng Điệp Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN
2. La Nguyệt Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tóm tắt


Bắt nhịp với dòng chảy của nền thơ Việt Nam hiện đại, thơ đương đại đã có những kiến tạo và sớm khẳng định vị trí, vai trò của mình trong sự vận động và phát triển của thời đại mới. Trong rất nhiều gương mặt thơ mang phong cách riêng không dễ lẫn thì bút danh miên di của “chàng thi sĩ phố núi” – Lê Xuân Hòa đã không còn xa lạ với những người yêu thơ. Ngòi bút phóng khoáng, phá cách, dụng ý lạ hóa cái biểu đạt của miên di đã mang đến một sắc điệu mới cho thơ đương đại.

Từ khóa


thơ đương đại, thơ miên di, cái biểu đạt

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Miên Di, “Thơ ý niệm – con đường tiệm cận thực tại vô thể”, https://www.vanchuongviet. org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=14537, ngày 16/12/2010, 2010.

[2]. Miên Di, thơ miên di, Nxb Hội Nhà văn, 2013.

[3]. Nguyễn Đăng Điệp, Thơ Việt Nam sau 1975 – một cái nhìn toàn cảnh in trong Thơ Việt Nam hiện đại, tiến trình & hiện tượng, Nxb Văn học, Hà Nội, 2014.

[4]. Du Tử Lê, “Từ lục bát Miên Di tới thơ siêu thực Bùi Minh Vũ”, https://vanchuongviet. org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=24528, ngày 10 / 8 / 2018, 2018.

[5]. Chu Văn Sơn giới thiệu, “Một gương mặt đương đại: miên di”, Thơ hiện thời Plus, https://www.facebook.com/182183488961786/posts/228379527675515/, ngày 13/ 6/ 2017, 2017.

[6]. Trịnh Sơn, “Một cõi miên di”, https://kontum quetoi.com/2016/06/09/mot-coi-mien-di-trinh -son/, ngày 9/ 6/2016, 2016.

[7]. Yến Thanh, “Miên Di - người đi hoang u sầu”, Tạp chí Văn nghệ quân đội, số (912), tháng 3/2019, 2019.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved