KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO TỈNH THÁI NGUYÊN - KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP | Thu | TNU Journal of Science and Technology

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO TỈNH THÁI NGUYÊN - KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

1. Nguyễn Hữu Thu Email to author, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
2. Lê Thị Phương, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Việc triển khai hệ thống các chính sách xóa đói giảm nghèo trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và từng bước giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện, các chính sách cũng dần bộc lộ những bất cập đòi hỏi phải được hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn. Nội dung bài báo đã phân tích, đánh giá một cách nghiêm túc các chính sách đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, từ đó rút ra 08 bài học kinh nghiệm và đề xuất 08 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chính sách giảm nghèo góp phần thực hiện thành công công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững ở tỉnh Thái Nguyên.


Từ khóa


Chính sách, giảm nghèo, bài học kinh nghiệm, giải pháp.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved