HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÀ NỘI | Minh | TNU Journal of Science and Technology

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

1. Vũ Thị Minh Email to author, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Văn Huy, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Kế toán trách nhiệm là một trong những nội dung cơ bản của Kế toán quản trị, là một trong những công cụ quản lý kinh tế tài chính có vai trò quan trọng trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Kế toán trách nhiệm giúp nhà quản trị kiểm soát và đánh giá hoạt động của những bộ phận trong doanh nghiệp, đồng thời đánh giá trách nhiệm quản lý của nhà quản trị các cấp. Từ đó, giúp các nhà quản trị các cấp có những thông tin hữu ích trong việc ra quyết định để đạt đ­ược mục tiêu chung. Vì vậy, việc nghiên cứu và tổ chức vận dụng kế toán trách nhiệm là một yêu cầu cấp thiết, đặc biệt đối các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng. Bài viết sau đây tập trung nghiên cứu thực trạng vận dụng kế toán trách nhiệm tại công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội và đóng góp một số giải pháp góp phần hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại công ty đạt hiệu quả cao.


Từ khóa


kế toán trách nhiệm, công ty Cổ phần Xây dựng Cầu đường Hà Nội, trung tâm trách nhiệm

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved