KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA NGƯỜI DÂN PHƯỜNG PHÚ DIỄN, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI | Hà | TNU Journal of Science and Technology

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA NGƯỜI DÂN PHƯỜNG PHÚ DIỄN, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hải Hà Email to author, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
2. Trần Thị Thanh Huệ, Trường Đại học Thăng Long Hà Nội
3. Đinh Xuân Bách, Trường Đại học Thăng Long Hà Nội

Tóm tắt


Đặt vấn đề: Thuốc đóng vai trò không thể thiếu trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, vì thế thuốc phải được sử dụng một cách an toàn, hợp lý, nhất là thuốc kháng sinh. Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan về sử dụng thuốc kháng sinh của người dân trên địa bàn phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang với 267 hộ gia đình tại địa bàn phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2018. Kết quả: 67,8% người dân có kiến thức tốt và 42,6% người dân có thực hành tốt về sử dụng thuốc kháng sinh. Yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành sử dụng thuốc kháng sinh: Giới tính, trình độ học vấn, nghề nghiệp, hộ gia đình có con nhỏ.

Từ khóa


kiến thức, thực hành, thuốc kháng sinh, Phú Diễn, Hà Nội

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved