MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Ánh | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

1. Lê Thị Ánh Email to author, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Thị Hồng, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo đề cập đến thực trạng chất lượng dạy học môn Pháp luật đại cương tại trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên hiện nay trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm  nâng cao chất lượng dạy học môn Pháp luật đại cương tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên.


Từ khóa


Giải pháp, nâng cao, chất lượng dạy học, Pháp luật đại cương

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved