CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÁI NGUYÊN | Hà | TNU Journal of Science and Technology

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

Lê Thu Hà Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của giảng viên các trường đại học tại Thái Nguyên. 299 giảng viên đã được lựa chọn ngẫu nhiên tại 4 trường Đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mô hình hồi quy bao gồm 6 biến (Lương và phúc lợi; cơ hội đào tạo và phát triển; mối quan hệ với cấp trên; mối quan hệ với đồng nghiệp, sự công nhận; điều kiện làm việc) đã được sử dụng nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của giảng viên đại học. Kết quả nghiên cứu cho thấy 5/6 biến có tác động đến sự hài lòng trong công việc của giảng viên (Lương và phúc lợi; cơ hội đào tạo và phát triển; mối quan hệ với cấp trên; mối quan hệ với đồng nghiệp,và  điều kiện làm việc). Trong đó, mối quan hệ với cấp trên có ảnh hưởng lớn nhất tới sự thỏa mãn công việc của họ. Dựa vào kết quả nghiên cứu, một số kiến nghị đã được đề xuất nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc của giảng viên đang công tác tại Thái Nguyên.


Từ khóa


Sự hài lòng trong công việc, giảng viên, trường đại học, Thái Nguyên, phúc lợi

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved