NÂNG CAO VỐN TỪ VỰNG CHO SINH VIÊN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH QUA HÌNH THỨC TỰ CHỦ | Bắc | TNU Journal of Science and Technology

NÂNG CAO VỐN TỪ VỰNG CHO SINH VIÊN TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH QUA HÌNH THỨC TỰ CHỦ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

Vũ Đình Bắc Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Ở trình độ đại học, sinh viên chuyên ngành tiếng Anh cần phát triển năng lực và ý thức tự học từ vựng ngoài giờ học trên lớp vì thời gian học trên lớp rất hạn chế. Do đó, phát triển năng lực tự học cho người học đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển và nâng cao từ vựng của họ. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu việc áp dụng quyền tự chủ người học trong ngữ cảnh học từ vựng cho sinh viên đại học tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Nghiên cứu nhằm bổ sung, đề xuất và làm rõ tầm quan trọng của quyền tự chủ người học trong phương pháp học tập từ vựng và thêm vào đó làm rõ lý do tại sao các giảng viên nên nâng cao tính tự chủ của người học trong việc học từ vựng bằng cách phân định rõ vai trò của của mỗi giáo viên cũng như người học để nâng cao tính tự học trong từ vựng và những hiệu ứng  của nó đối với việc học từ vựng.


Từ khóa


từ vựng, sinh viên tiếng Anh chuyên ngành, tự chủ người học, quyền tự chủ, tính tự chủ

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved