NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ THIẾT BỊ TRỒNG RAU MẦM TỰ ĐỘNG ICTU_ASM_2019 | Hiệp | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ THIẾT BỊ TRỒNG RAU MẦM TỰ ĐỘNG ICTU_ASM_2019

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/05/19                Ngày hoàn thiện: 28/06/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

1. Lê Hoàng Hiệp Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Dung, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Đỗ Đình Lực, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
4. Dương Thị Quy, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
5. Lương Thị Minh Huế, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
6. Đào Trần Chung, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong bài báo này nhóm tác giả tập trung nghiên cứu, xây dựng một thiết bị trồng rau mầm tự động sử dụng công nghệ trồng rau không cần đất. Giống rau mầm có thể được trồng trên giá chứa đầy đủ chất dinh dưỡng và có các điều kiện thích hợp cho cây phát triển. Thiết kế cơ khí của thiết bị cho phép hệ thống điều chỉnh ánh sáng, tưới nước tự động hoặc theo lịch đặt trước để đảm bảo hạt giống được phát triển tốt nhất trong giai đoạn nảy mầm. Phần thiết kế máy nhỏ gọn phù hợp với không gian nhà ở đô thị, tận dụng mọi khoảng không gian có thể để ươm, trồng rau mầm sạch.


Từ khóa


Máy trồng rau mầm tự động; Thiết bị trồng rau mầm tự động; Trồng rau công nghệ cao; Máy trồng rau mầm sạch; Thiết bị trồng rau mầm điện tử

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Sahu, C. K., & Behera, P., A Low Cost Smart Irrigation Control System, In ICECS 2015 (pp. 1146–1152), 2015.

[2]. Andrew Miller, Arduino For Beginners, Makerspaces, 2017.

[3]. Parameswaran, G., & K. Sivaprasath, “Arduino Based Smart Drip Irrigation System Using Internet of Things”, International Journal of Engineering Science and Computing, 6(5), pp. 5518–5521, 2016.

[4]. Sharmin Akter and PinkiRani Mahata, “Developing a Smart Irrigation System Using Arduino”, IJRSS-ET, Vol. 6, Iss. 1, pp. 31-39, 2018.

[5]. Caetano, F., Pitarma, R., & Reis, P., Advanced System for Garden Irrigation Management, InNew Contributions in Information Systems and Technologies, pp. 565–574, 2015.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved