ỨNG DỤNG CỦA BÀI TOÁN TỰA CÂN BẰNG TỔNG QUÁT | Huệ | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG CỦA BÀI TOÁN TỰA CÂN BẰNG TỔNG QUÁT

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/17

Các tác giả

Nguyễn Thị Huệ Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này trình bày bài toán tựa cân bằng tổng quát và điều kiện đủ cho sự tồn tại nghiệm của nó. Đồng thời nghiên cứu mối quan hệ giữa bài toán này với một số bài toán khác và ứng dụng bài toán này để chứng minh các bài toán như: bài toán tựa cân bằng vô hướng, bài toán quan hệ tựa biến phân.


Từ khóa


cân bằng, tựa cân bằng, tựa cân bằng vô hướng, quan hệ tựa biến phân, ánh xạ đa trị

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved