MỘT SỐ BỆNH TÍCH ĐẠI THỂ TRÊN THÂN THỊT VÀ NỘI TẠNG CỦA LỢN GIẾT MỔ TẠI MỘT SỐ HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN | Tuyên | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ BỆNH TÍCH ĐẠI THỂ TRÊN THÂN THỊT VÀ NỘI TẠNG CỦA LỢN GIẾT MỔ TẠI MỘT SỐ HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 24/01/17

Các tác giả

Nguyễn văn Tuyên Email to author, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

Tóm tắt


Tiến hành quan sát và mổ khảo sát bệnh tích đại thể từ các cơ quan nội tạng của 523 lợn giết mổ tại tỉnh Điện Biên. Chúng tôi phát hiện trong 523 lợn mổ khám có 397 lợn có một hoặc nhiều bệnh tích đại thể xuất hiện trên nội tạng lợn, chiếm tỉ lệ 75,91%. Trong đó, bệnh tích ở phổi chiếm tỉ lệ 70,03% với 5 dạng bệnh tích như phổi sung huyết - xuất huyết, phổi xẹp, phổi phù, phổi nhục hóa, phổi viêm. Bệnh tích ở gan chiếm tỉ lệ 44,33% với 4 dạng bệnh tích chủ yếu là sung huyết - xuất huyết, gan xơ, gan có đốm trắng, gan vàng. Bệnh tích ở thận chiếm tỉ lệ 17,02% với 3 dạng bệnh tích thường thấy là sung huyết, xuất huyết, áp xe hoại tử. Bệnh tích ở ruột chiếm tỉ lệ 16,88% và bệnh tích dạ dày xuất huyết chiếm tỉ lệ 13,35%.


Từ khóa


Lợn, Bệnh tích đại thể, nội tạng, Điện Biên.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved