XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG BẢO QUẢN THỊT GÀ BẰNG TINH DẦU VỎ QUẢ CHANH | Lợi | TNU Journal of Science and Technology

XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG BẢO QUẢN THỊT GÀ BẰNG TINH DẦU VỎ QUẢ CHANH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 24/01/17

Các tác giả

Nguyễn Văn Lợi Email to author, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tóm tắt


Trong tinh dầu vỏ quả chanh có chứa các cấu tử thuộc nhóm terpene và dẫn xuất chứa oxi của terpene, trong đó có các cấu tử chiếm tỉ lệ cao như: limonene, α-pinene, β-phelandrene, camphene và γ-terpinene. Các kết quả nghiên cứu cho thấy các thành phần terpineol, limonene, geroniol trong tinh dầu có khả năng ức chế được 50 - 60% các vi sinh vật Salmonella senftenber, Escherichia coli, Staphylococcus aureus Pseudomonas species trong thực phẩm. Thông thường thịt gà tươi để ở ngăn mát tủ lạnh, khoảng 2 ngày đã xuất hiện các mùi hôi, làm giảm chất lượng của thịt nhanh chóng. Thịt gà ở các công thức CT-2 và CT-3 có sự biến đổi chậm hơn, thịt có độ pH<7. Các chỉ tiêu vi sinh của thịt gà ở công thức CT-2 và CT-3 đều nhỏ hơn giới hạn cho phép. Thịt gà ở các công thức CT-2 và CT-3 có tổng điểm giá trị cảm quan được xếp loại khá. Vì vậy có thể ứng dụng tinh dầu vỏ quả chanh trong bảo quản thịt gà tươi.


Từ khóa


Bảo quản thịt gà, chỉ tiêu cảm quan, chỉ tiêu hóa sinh, chỉ tiêu vi sinh, tinh dầu vỏ quả chanh.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved