KẾT QUẢ SO SÁNH MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI MỚI TẠI THÁI NGUYÊN | Quân | TNU Journal of Science and Technology

KẾT QUẢ SO SÁNH MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI MỚI TẠI THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 24/01/17

Các tác giả

1. Trần Minh Quân Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Văn Đoàn, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thí nghiệm được tiến hành trong vụ Xuân và Thu Đông năm 2015 tại Thái Nguyên, gồm 7 tổ hợp ngô lai mới chọn tạo và 01 giống đối chứng là NK7328. Kết quả cho thấy các tổ hợp lai trong thí nghiệm có thời gian sinh trưởng từ 97- 116 ngày (trong cả hai vụ) đều thuộc nhóm trung ngày. Các tổ hợp lai đều có chiều cao cây cao, chiều cao đóng bắp và tỉ lệ đóng bắp trên cao cây đạt tối ưu. Các tổ hợp lai đều bị nhiễm nhẹ sâu đục thân (điểm 1-2) trong vụ Xuân và nhiễm nặng hơn trong vụ Thu Đông (điểm 3-5), các tổ hợp lai đều bị nhiễm bệnh gỉ sắt. Năng suất thực thu của các tổ hợp lai thí nghiệm biến động từ 59,5- 78,6 tạ/ha trong vụ Xuân và từ 57,3- 77,5 tạ /ha trong vụ Thu Đông. Các tổ hợp lai VN12, VN8, VN9 qua cả hai vụ thí nghiệm đều cho năng suất cao và ổn định so với các tổ hợp lai còn lại và cao hơn so với đối chứng trong vụ Xuân, tổ hợp lai VN12 có năng suất thực thu cao hơn đối chứng trong vụ Thu Đông.


Từ khóa


Tổ hợp ngô lai, ngô lai, sinh trưởng, phát triển, năng suất, Thái Nguyên.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved