NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO LAN THẠCH HỘC TÍA (Dendrobium offcinale Kimura et Migo) | An | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO LAN THẠCH HỘC TÍA (Dendrobium offcinale Kimura et Migo)

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 24/01/17

Các tác giả

1. Trịnh Thị Thúy An Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Tâm, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Lan Thạch hộc tía (Dendrobium offcinale Kimura et Migo) là loài lan mang nhiều chất có hoạt tính sinh học quý được sử dụng làm thuốc, làm thực phẩm, làm cảnh có giá trị kinh tế cao. Thạch hộc tía có khả năng sinh sản và sức sống yếu. Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật được ứng dụng có hiệu quả trong nhân giống lan Thạch hộc tía. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy, môi trường tốt nhất cho khả năng tạo protocorm và nhân nhanh chồi là MS cơ bản bổ sung sucrose 30 g/l, agar 9 g/l, nước dừa 100 ml/l và BAP 0,25 mg/l. Môi trường thích hợp cho khả năng tạo rễ của lan Thạch hộc tía là MS cơ bản bổ sung sucrose 30 g/l, agar 9 g/l, nước dừa 100 ml/l và NAA 0,9 mg/l.


Từ khóa


BAP, in vitro, kinetin, lan Thạch hộc tía, nhân giống.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved