ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG TỚI KHẢ NĂNG TẠO QUẢ THỂ CỦA NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO CORDYCEPS MILITARIS | Bách | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG TỚI KHẢ NĂNG TẠO QUẢ THỂ CỦA NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO CORDYCEPS MILITARIS

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 24/01/17

Các tác giả

1. Đỗ Tuấn Bách, Viện Khoa học sự sống - ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Hoài Nam, Viện Khoa học sự sống - ĐH Thái Nguyên
3. Ma Thị Trang, Viện Khoa học sự sống - ĐH Thái Nguyên
4. Hà văn Hướng, Trường ĐH Nông lâm – ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Mạnh Cường, Trường ĐH Nông lâm – ĐH Thái Nguyên
6. Nguyễn Duy Thuấn, Đại học Duy Tân Đà Nẵng
7. Dương Văn Cường Email to author, Viện Khoa học sự sống - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đông trùng hạ thảo là một loại nấm ký sinh có giá trị dược lý cao, từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền. Do có ứng dụng lớn trong việc hỗ trợ chữa trị ung thư, bảo vệ tim mạch và điều hòa miễn dịch, nguồn Đông trùng hạ thảo ngoài tự nhiên đang bị khai thác cạn kiệt. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, việc nuôi cấy Đông trùng hạ thảo trên môi trường giá thể nhân tạo rất được quan tâm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát một số môi trường dinh dưỡng và điều kiện nhiệt độ tới sự hình thành và phát triển của quả thể nấm. Giá thể được sử dụng là gạo lứt. Dung dịch dinh dưỡng tối ưu thu được gồm glucose 40 g/L, peptone 5 g/L, MgSO4.7H2O 1,5g/L, K2HPO4 1,5 g/L, NAA 1 mg/L, bột nhộng tằm 3%. Điều kiện nhiệt độ duy trì ở mức 12h chiếu sáng ở 250C-12h tối ở 200C. Quả thể nuôi trồng trên môi trường tối ưu có hàm lượng cordycepin đạt 4,33±0,08 mg/g khô, cho thấy tiềm năng ứng dụng quy trình trên quy mô công nghiệp.


Từ khóa


Đông trùng hạ thảo, cordycepin, quả thể, tối ưu, môi trường dinh dưỡng

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved