NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN THỰC VẬT CÓ MẠCH TẠI XÃ TÂN TRÀO, HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG | Ba | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN THỰC VẬT CÓ MẠCH TẠI XÃ TÂN TRÀO, HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 24/01/17

Các tác giả

1. Đỗ Công Ba, Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang
2. Lê Đồng Tấn, Trung tâm phát triển công nghệ cao – Viện Hàm lâm KH&CN Việt Nam
3. Nguyễn Trung Kiên, Trường Văn hóa I - Bộ công an
4. Lê Ngọc Công Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu tại xã Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã ghi nhận được nguồn tài nguyên thực vật gồm 145 loài thuộc 132 chi, 71 họ của 4 ngành thực vật bậc cao có mạch. Thành phần dạng sống chủ yếu của các loài thực vật tại khu vực là các dạng cây thân gỗ, thân bụi, thân thảo và thân leo. Trong đó, dạng thân gỗ chiếm tỉ lệ cao nhất (40,7%), sau đó là dạng thân thảo (chiếm 31%). Giá trị sử dụng của các loài thực vật thống kê được thuộc 9 nhóm: nhóm cây làm thuốc chữa bệnh chiếm 70,3%, nhóm cây cho gỗ chiếm 29,7%, nhóm cây ăn được (gồm cây cho quả và rau ăn) chiếm 26,2%, nhóm cây làm cảnh (9,7%), nhóm cây làm thức ăn cho gia súc (9%), nhóm cây cho tinh dầu (6,9%). Ngoài ra, còn các nhóm cây làm đồ thủ công mỹ nghệ, làm sợi, làm vật liệu xây dựng chiếm từ 1,4% đến 2,1%. Hiện tại, nguồn tài nguyên thực vật đang bị người dân khai thác quá mức và có nguy cơ bị cạn kiệt, vì vậy cần phải có những biện pháp bảo tồn và khai thác hợp lý đối với nguồn tài nguyên này ở địa phương.


Từ khóa


Tài nguyên thực vật, khai thác, bảo tồn, dạng sống, xã Tân Trào.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved