THỰC TRẠNG TIÊM PHÒNG DẠI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 | Tùng | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG TIÊM PHÒNG DẠI TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 24/01/17

Các tác giả

1. Lê Đức Tùng Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Trịnh Văn Hùng, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
3. Hoàng Khải Lập, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
4. Phạm Ngọc Minh, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
5. Phạm Công Kiêm, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả thực trạng tiêm phòng dại tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả được tiến hành trên 11295 trường hợp được tiêm vắc xin phòng dại. Kết quả: Trong 11295 trường hợp được tiêm phòng thì nam giới (54,9%); nữ giới (45,1%). Về nhóm tuổi: nhóm tuổi  ≥ 15được tiêm phòng dại là 74,5% ; nhóm tuổi < 15 (25,5%). Về súc vật cắn: do chó (95,2%), các súc vật khác (4,8%). Tình trạng súc vật cắn: súc vật  bị ốm (31,4%); mất tích,chạy rông (10,5%) và lên cơn dại điển hình (18,5%). Vị trí cắn: ở chân là 52,4%; các vị trí còn lại chiếm tỉ lệ thấp hơn. Đa số người bị súc vật cắn đi tiêm vắc xin phòng dại sớm  ≤ 15 ngày (98,1%).


Từ khóa


vắc xin,, súc vật nghi dại, vị trí vết thương,tình trạng súc vật lúc cắn, thời gian tiêm vắc xin dại.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved