THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY CHẾ VỀ CHỈ ĐỊNH THUỐC ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐHYK THÁI NGUYÊN | Nhung | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY CHẾ VỀ CHỈ ĐỊNH THUỐC ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐHYK THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 24/01/17

Các tác giả

1. Phạm Thị Tuyết Nhung Email to author, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Tuyết Lan, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên

Tóm tắt


Qua kết quả nghiên cứu 172 bệnh án nội trú tại khoa Nội - Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên, việc thực hiện chỉ định thuốc cho người bệnh của thầy thuốc đã thực hiện theo Thông tư 23 – BYT. Trước can thiệp, thực trạng chỉ định thuốc còn nhiều sai sót như ghi thiếu liều dùng thuốc một lần, số lần dùng thuốc trong 24 giờ (92,5%), thiếu chữ ký xác nhận khi sửa chữa nội dung chỉ định thuốc (48,9%), ghi thiếu tiền sử dùng thuốc (20%), chưa ghi đủ, rõ nồng độ - hàm lượng thuốc (18,3%), chưa ghi đúng chỉ định thuốc theo thứ tự đường dùng (6,7%), chưa đánh số thứ tự ngày dùng thuốc corticoid  (12,5%), hướng tâm thần (2,3%), thuốc kháng sinh (1,8%). Sau khi triển khai lại Thông tư 23/2011/TT-BYT, kết quả nghiên cứu cho thấy một số tiêu chí đã được khắc phục, tuy nhiên một vài tiêu chí tuy đã cải thiện nhưng vẫn sai sót như ghi thiếu liều dùng thuốc một lần, số lần dùng thuốc trong 24 giờ (78,8%), thiếu chữ ký xác nhận khi sửa chữa nội dung chỉ định thuốc (20%), ghi thiếu tiền sử dùng thuốc (11,5%).


Từ khóa


Thông tư 23-BYT, chỉ định thuốc, bệnh viện trường Đại học Y khoa Thái Nguyên, bệnh án nội trú, hoạt động giám sát.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved