XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BÁO CHÍ HIỆN ĐẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO BÁO CHÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Hải | TNU Journal of Science and Technology

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BÁO CHÍ HIỆN ĐẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO BÁO CHÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/06/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

Lê Đình Hải Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ; sự thay đổi trong tiếp nhận thông tin của công chúng, báo chí - truyền thông hiện đại đang bước vào một thời kỳ chuyển mình vận động một cách liên tục với các xu hướng mới như: E-magazine; siêu tác phẩm báo chí; báo chí trên di động; báo chí xã hội… Đóng một vai trò quan trọng trong quá trình truyền tải thông tin đến công chúng, các nhà báo hiện đại phải luôn thay đổi, làm mới chính mình để có thể đáp ứng nhu cầu của công chúng và không bị tụt hậu so với công nghệ của nền công nghiệp truyền thông đang thay đổi từng ngày, từng giờ hiện nay. Đào tạo ra lớp thế hệ các nhà báo tốt về tư duy, giỏi về công nghệ, tiếp cận được xu thế là bài toán đặt ra với các cơ sở giáo dục trong đào tạo báo chí.


Từ khóa


Xu hướng báo chí; đào tạo báo chí; nhà báo hiện đại; báo chí di động; siêu tác phẩm báo chí.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Tập thể tác giả: Phan Văn Kiền, Phan Quốc Hải, Phạm Chiến Thắng, Nguyễn Đình Hậu, Một số xu hướng mới của báo chí truyền thông hiện đại, Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2016.

[2]. Đỗ Đình Tấn, Báo chí và mạng xã hội, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2017.

[3]. Mitchell Stephens, Hơn cả tin tức – Tương lai của báo chí, Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2015.

[4]. Nguyễn Thị Quỳnh Nga, “E-magazine - Xu hướng phát triển của báo điện tử Việt Nam”, Tạp chí Người làm báo, 10/7/2017, http://nguoilambao.vn/e-magazine-xu-huong-phat-trien-cua-bao-dien-tu-viet-nam-n6161 .html, truy cập ngày 2/5/2019.

[5]. Đ.Ngọc, “Báo chí xã hội và xu hướng cá nhân hóa”, 21/6/2016, http://vnreview.vn/goc-nhin-vnreview/ /view_content/content/1864024 /bao-chi-xa-hoi-va-xu-huong-ca-nhan-hoa, truy cập ngày 2/5/2019.

[6]. Châu An, “Xu hướng báo chí mobile trong kỷ nguyên di động”, 15/5/2014, https://sohoa. vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/xu-huong-bao-chi-mobile-trong-ky-nguyen-di-dong-2990858.html, truy cập ngày 10/5/2019.

[7]. Ngô Khiêm, “VietnamPlus đang đi đúng hướng với Mega Story”, 15/8/2017, http://hoinhabaovietnam.vn/VietnamPlus-dang-di-dung-huong-voi-Mega-Story_n22647 .html, truy cập ngày 2/5/2019.

[8]. PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương, “Đào tạo báo chí truyền thông tại Việt Nam: Những vấn đề đặt ra trong bối cảnh truyền thông mới”, 20/10/2015, http://www.baolaichau.vn/xã-hội/đào-tạo-báo-chí-truyền-thông-tại-việt-nam-những-vấn-đề-đặt-ra-trong-bối-cảnh-truyền-thông-mới.html, truy cập ngày 2/5/2019.

[9]. Minh Đức, “Đào tạo báo chí ở trường đại học trong xu thế báo chí hiện đại”, 13/2/2017, http://daotao.vtv.vn/dao-tao-bao-chi-o-truong-dai-hoc-trong-xu-the-bao-chi-hien-dai/, truy cập ngày 2/5/2019.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved