LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG TRONG GIỜ NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH TIỂU HỌC KHỐI LỚP 2 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN | Tú | TNU Journal of Science and Technology

LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG TRONG GIỜ NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH TIỂU HỌC KHỐI LỚP 2 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/06/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

Trần Thị Tú Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trò chơi vận động giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với học sinh Tiểu học, vì vậy việc nghiên cứu lựa chọn những trò chơi vận động phù hợp với đặc điểm, sở thích của học sinh và tổ chức ứng dụng trong thực tiễn là điều hết sức quan trọng và mang ý nghĩa thiết thực. Trước thực tiễn đó, thông qua quá trình sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy trong lĩnh vực thể dục thể thao đã lựa chọn được 20 trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho học sinh tiểu học khối lớp 2 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và ứng dụng vào thực tiễn. Quá trình ứng dụng được thực hiện dưới 2 hình thức: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và hoạt động ngoại khóa môn Thể dục. Kết quả bước đầu ứng dụng cho thấy các trò chơi vận động được lựa chọn đã có tác dụng trong việc phát triển thể lực cho học sinh tiểu học khối lớp 2 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt được các em học sinh rất ưa thích.


Từ khóa


: “Trò chơi vận động”; “Thể dục thể thao”; “Học sinh tiểu học”; “Phát triển thể lực”; “tỉnh Thái Nguyên”.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Trần Đồng Lâm, 100 Trò chơi vận động cho học sinh tiểu học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 1997.

[2]. Bộ GD&ĐT, Quyết định số 53/2008/QĐ-BGD-ĐT Ban hành quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên, Hà Nội, ngày 18/9/2008.

[3]. Bộ GD&ĐT, Quyết định số 72/2008/QĐ-BGD-ĐT về việc “Ban hành Quy định tổ chức hoạt động TDTT ngoại khoá cho học sinh, sinh viên”, Hà Nội, ngày 23/12/2008.

[4]. Nguyễn Đức Văn, Phương pháp thống kê trong Thể dục thể thao, Nxb TDTT, Hà Nội, năm 2001.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved