KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG BÀN NGÓN TAY BẰNG NẸP VÍT KHÓA TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN | Dũng | TNU Journal of Science and Technology

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG BÀN NGÓN TAY BẰNG NẸP VÍT KHÓA TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/07/19                Ngày hoàn thiện: 22/10/19                Ngày đăng: 23/10/19

Các tác giả

1. Mai Đức Dũng Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Duy Tân, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Ngô Thị Vân Huyền, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
4. Triệu Quốc Tráng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Tóm tắt


Gãy xương bàn ngón tay khá thường gặp. Mục tiêu nghiên cứu: 1. Mô tả đặc điểm thương tổn gãy xương bàn ngón tay. 2. Đánh giá kết quả điều trị kết hợp xương bàn ngón tay. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 31 bệnh nhân được điều trị kết hợp xương bàn tay và ngón tay. Đánh giá sau mổ dựa trên tầm vận động khớp ROM và phân loại CHEN. Kết quả nghiên cứu: Tuổi trung bình là 33, Gãy xương đốt bàn chiếm 79,1%, gãy xương đốt ngón 20,9%. Kết quả liền xương 100%. Bệnh nhân đạt kết quả tốt và rất tốt 100%. Kết luận: Kết hợp xương bàn ngón tay cho kết quả tốt, liền xương 100%.

Từ khóa


gãy xương bàn tay; gãy xương ngón tay; kết hợp xương; nẹp vít khoá; Bệnh viện trung ương thái nguyên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Trần Trung Dũng, “Nhận xét kết quả điều trị gãy xương bàn ngón tay bằng nẹp vít tại Bệnh viện đại học Y Hà Nội”, Y học thực hành 2013, 884(10), tr. 8-9, 2013.

[2]. Witroet, “Techniques dosteo synthese des fractures diaphysaires de jambe-EMC Techn”, OP, 44871, pp. 1-9, 1981.

[3]. Page S. M, Stern P. J, “Complications and range of motion following plate fixation of metacarpal and phalangeal fractures”, J. Hand Surgery, pp. 827 – 832, 1998.

[4]. Chen C. T., Wei F. C., Chen H. C., Chuang C. C., Chen H. T., Hsu W. M., “Distal phalanx replantation”, Microsurgery, 15(1), pp. 77-82, 1994.

[5]. Phan Minh Trí, Đỗ Phước Hùng, “Điều trị gãy kín thân xương bàn các ngón tay dài bằng phương pháp xuyên kim kirschner dưới màn tăng sáng”, Y Học TP. Hồ Chí Minh, 14(1), tr. 91-93, 2012.

[6]. Bosscha K., Snellen J. P., “Internal fixation of metacarpal and phalangeal fractures with AO minifragment screws and plates” A prospective study, Injury, 24, pp. 166-168, 1993.

[7]. Chung K. C., Spilson S. V., “The frequency and epidemiology of hand and forearm fractures in the United States”, J. Hand Surg [Am], 26, pp. 908-915, 2001.

[8]. David P. Green, Scott W. Wolfe, Obert N. Hotchkiss, William C. Pederson, Scott H. Kozin, (2001), Green’s Operative hand surgery, 6thed, Churchill Livingstone, NewYork. Chap. 8

[9]. Ozer K., Gillani S., Williams A., Peterson S. L., Morgan S., “Comparison of intramedullary nailing versus plate-screw fixation of extra - articular metacarpal fractures”, J. Hand Surg Am., Dec 2008; 33(10), pp. 1724-1731, 2008.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved