ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GIẢM ĐAU TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU VAI GÁY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẤY CHỈ | Bích | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GIẢM ĐAU TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU VAI GÁY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẤY CHỈ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 20/07/19                Ngày hoàn thiện: 12/09/19                Ngày đăng: 20/09/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Bích Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Đào Thanh Hoa, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Minh Thúy, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm đánh giá tác dụng giảm đau trong điều trị đau vai gáy do thoái hóa cột sống cổ bằng phương pháp cấy chỉ. Nghiên cứu tiến hành khảo sát trên 60 bệnh nhân đau vai gáy do thoái hóa cột sống cổ được điều trị bằng phương pháp cấy chỉ trong thời gian 30 ngày. Kết quả: Mức độ đau theo thang điểm VAS được cải thiện: Trước điều trị đa số tổn thương ở mức độ đau vừa đến đau nặng (96,7%). Sau điều trị tỷ lệ đau nhẹ, hết đau đạt 94%; Trước điều trị điểm VAS là 5,78 ± 1,28. Sau điều trị VAS là 1,53 ± 0,84. Điểm VAS trung bình ở nhóm nghiên cứu và điểm chênh trung bình ở các thời điểm sau điều trị 15 ngày và 30 ngày giảm có ý nghĩa thống kê so với trước điều trị. Kết luận phương pháp cấy chỉ huyệt có tác dụng điều trị giảm đau, có hiệu quả tốt trong điều trị thoái hóa cột sống cổ trên bệnh nhân sau 30 ngày điều trị.

Từ khóa


Cấy chỉ; đau vai gáy, thoái hóa cột sống cổ; giảm đau; huyệt .

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Bệnh học cơ xương khớp nội khoa, Nxb Giáo dục Việt Nam, tr. 140-153, 2011.

[2]. Nguyễn Xuân Nghiên, Vật lý trị liệu phục hồi chức năng đau vai gáy, Nxb Y học Hà Nội, tr. 163-187, 2002.

[3]. Hồ Hữu Lương, Thoái hóa cột sống cổ và thoát vị đĩa đệm, Nxb Y học, tr. 7 - 32, 53 - 59, 60 - 61, 92-96, 2006.

[4]. Nguyễn Giang Thanh, Đánh giá hiệu quả điều trị thoái hóa khớp bằng phương pháp cấy chỉ catgut, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội, tr.1, 2012

[5]. Hoy D. G., Protani M., De R., Buchbinder R., “The epidemiology of neck pain”, Best Pract Res. Clin. Rheumatol, 24, pp. 783-792, 2010.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved