KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG HOA TRỒNG TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI | Tần | TNU Journal of Science and Technology

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG HOA TRỒNG TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/12/18

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Tần Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2. Lê Minh Thảo, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
3. Lưu Thị Cúc, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
4. Lự Thanh Thêu, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Nghiên cứu trồng thử nghiệm một số giống hoa nhằm bổ sung cho thành phố Lào Cai những giống hoa cho năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng. 5 giống hoa hồng, 5 giống hoa đồng tiền và 5 giống hoa thược dược được trồng thử nghiệm tại thành phố Lào Cai. Diện tích trồng mỗi loài hoa là 300 m2 (20 m2/1 ô thí nghiệm/1 giống). Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD), 3 lần nhắc lại. Kết quả trồng thử nghiệm cho thấy giống hoa hồng Cánh sen và hồng Song hỷ có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, năng suất bông đạt 9,0 bông/cây với hoa hồng Cánh sen và 7,8 bông/cây với hoa hồng Song hỷ, độ bền hoa cắt đạt 8 ngày. Giống đồng tiền ĐTH125 và đồng tiền ĐTH199 cũng cho ưu thế sinh trưởng và chất lượng hoa vượt trội so với các giống hoa đồng tiền khác, năng suất hoa đạt 10,6 bông/khóm (ĐTH125) và 9,7 bông/khóm (ĐTH199), độ bền hoa cắt từ 10 – 11 ngày. Giống hoa Thược dược đỏ tím cho tỷ lệ cành hoa thương phẩm (đạt 98,7%), năng suất hoa (7,6 bông/cây) và độ bền hoa cắt cao (8 ngày). Đây là những giống hoa có tiềm năng phát triển để mở rộng diện tích trồng hoa cho thành phố Lào Cai.


Từ khóa


hoa Hồng, hoa Đồng tiền, Thược dược, năng suất, chất lượng

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved