NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG BẰNG HẠT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TAM THẤT (Panax pseudoginseng Wall) GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI HUYỆN SI MA CAI, MƯỜNG KHƯƠNG TỈNH LÀO CAI | Hùng | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG BẰNG HẠT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TAM THẤT (Panax pseudoginseng Wall) GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI HUYỆN SI MA CAI, MƯỜNG KHƯƠNG TỈNH LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/12/18

Các tác giả

1. Hoàng văn Hùng Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2. Phạm Thị Hồng Loan, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai
3. Lã Thị Luyến, Trường THPT chuyên tỉnh Lào Cai
4. Ngô Thanh Xuân, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Tam thất là một trong những dược liệu quý của Việt Nam và đang có nhu cầu rất lớn trên thị trường. Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình nảy mầm và phát triển cây con sẽ tạo cơ sở để phát triển sản xuất và tăng giá trị cho loại dược liệu này. Kết quả nghiên cứu cho thấy hạt Tam thất nảy mầm tốt nhất trong điều kiện xử lý nhiệt 40 - 45 °C trong 15 phút. Giá thể tốt nhất là đất mặt trộn 50% cát, mức độ ánh sáng tốt nhất là 30% (tàn che 70%). Bổ sung 1% phân bón hóa học NPK (AT3) và 10% phân vi sinh Sông Gianh giúp cây con sinh trưởng tốt trong giai đoan vườn ươm sau 6 tháng. Tỷ lệ sống đạt từ 83,2 – 83,8%, chiều cao cây trung bình đạt 12,6 -12,8cm, tỷ lệ bệnh trên lá từ 7,6 – 8,6%, chỉ số chỉ số diệp lục lá (SPAD) đạt từ 28,2 -28,4.


Từ khóa


Tam thất, Phân bón, che sáng , Lào Cai, dược liệu, nhân giống.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved