NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU CÁT CÁNH, BẠCH TRUẬT TRỒNG TẠI HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI | Tần | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU CÁT CÁNH, BẠCH TRUẬT TRỒNG TẠI HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/12/18

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Tần Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2. Trần Danh Việt, Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội- Viện Dược liệu
3. Đào Văn Núi, Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội- Viện Dược liệu

Tóm tắt


Nghiên cứu về thời vụ trồng cây Cát cánh và Bạch truật đã được tiến hành tại Bát Xát, Lào Cai. Thí nghiệm một nhân tố, được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Diện tích ô thí nghiệm 10m2.Tiến hành theo dõi và lấy số liệu ở 30 cây/ô, lấy mẫu theo 5 điểm chéo góc. Thí nghiệm thời vụ với 2 công thức gieo hạt: 15/8 và 05/11; Cây cát cánh cho năng suấtdược liệu đạt cao nhất vào 5/11 (3,29 tấn/ha) và cho năng suất hoạt chất Platycodin D cao, đạt 7,57 kg/ha. Cây Bạch truật gieo vào đầu tháng 11 cây sinh trưởng tốt và năng suất dược liệu đạt cao nhất (2,57 tấn/ha) và cho năng suất hoạt chất Atractylenolid cao, đạt 0,69 kg/ha.


Từ khóa


Cát cánh, Bạch truật, thời vụ, Bát Xát, Lào Cai

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved