XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI TẠI THỊ TRẤN SÌN HỒ, HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU | Định | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT PHỤC VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI TẠI THỊ TRẤN SÌN HỒ, HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/12/18

Các tác giả

1. Nguyễn Đình Định, Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
2. Nguyễn Văn Toàn, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu
3. Hoàng Văn Hùng Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Đất đai giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, nguồn thu từ đất đã đóng góp lớn cho ngân sách của các địa phương. Trong thực tế giá đất do Nhà nước quy định và giá đất do thị trường điều tiết có sự khác nhau, do vậy mục tiêu xây dựng các giải pháp quản lý giá đất để phù hợp với giá thực tế của thị trường là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý giá đất giai đoạn tự nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Nên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất phục vụ công tác quản lý về đất đai tại thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu có ý nghĩa thực tiễn và khoa học. Từ kết quả nghiên cứu đã xây dựng được cơ sở dữ liệu giá đất cho thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu; đưa ra một số ứng dụng của cơ sở dữ liệu giá đất như: Ứng dụng trong thị trường bất động sản, ứng dụng trong công tác quản lý thông tin tài chính về đất đai.


Từ khóa


Cơ sở dữ liệu, đất đai, cơ sở không gian, cơ sở thuộc tính, thị trấn Sìn Hồ.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved