GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO CÁC CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Bính | TNU Journal of Science and Technology

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO CÁC CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/08/19                Ngày hoàn thiện: 07/10/19                Ngày đăng: 24/10/19

Các tác giả

1. Nguyễn Ngọc Bính Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Tiên Phong, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Sử dụng các phương pháp thường quy trong nghiên cứu khoa học thể dục thể thao, nghiên cứu này đã đánh giá được thực trạng hoạt động của các Câu lạc bộ Thể dục thể thao trong Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên; Số lượng các Câu lạc bộ và hội viên tham gia còn ít, hoạt động chủ yếu theo hình thức tự quản, thiếu hướng dẫn của giảng viên, huấn luyện viên thể thao, hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ còn thấp. Từ kết quả đánh giá nêu trên, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho các Câu lạc bộ thể thao công trình nghiên cứu đã lựa chọn được các giải pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền; tăng cường nghiên cứu lựa chọn các phương tiện chuyên môn; tạo nguồn kinh phí cho hoạt động; phát huy vai trò của giảng viên bộ môn thể thao; thực hiện nghiêm túc quy định tập thể thao ngoại khoá…

 


Từ khóa


Câu lạc bộ thể dục thể thao; thực trạng; huấn luyện viên thể thao; phương tiện chuyên môn; Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. X. S. Nguyen, V. L. Le, Q. H. Luu and N. V. Pham, A coursebook on Scientific research methods of Sports (In Vietnamese), Sports Publishing House, Hanoi, 2016.

[2]. D. V. Nguyen, Statistical Methods in Sports (In Vietnamese), Sports Publishing House, Hanoi, 2000.

[3]. T. Nguyen, D. T. Pham, Theory and Methodology of Sports (In Vietnamese), Sports Publishing House, Hanoi, 2006.

[4]. N. C. Duong et al., Sports Measurement (In Vietnamese), Sports Publishing House, Hanoi, 2006.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved