GHI NHẬN MỚI VÀ CẬP NHẬT THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU | Tùng | TNU Journal of Science and Technology

GHI NHẬN MỚI VÀ CẬP NHẬT THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/09/19                Ngày hoàn thiện: 13/01/20                Ngày đăng: 16/01/20

Các tác giả

1. Trần Thanh Tùng Email to author, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
2. Lê Trung Dũng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt


Nghiên cứu này trình bày kết quả đánh giá đa dạng thành phần loài lưỡng cư, bò sát (trừ bò sát biển) ở Vườn Quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Qua 4 đợt khảo sát thực địa từ năm 2016 đến năm 2019, chúng tôi thu thập, phân tích số liệu về hình thái của 112 mẫu vật xác định được có 60 loài LCBS thuộc 45 giống, 21 họ và 3 bộ. Trong đó bộ Squamata đa dạng nhất với 14 họ, 31 giống, 39 loài; họ Colubridae đa dạng nhất với 6 giống 10 loài; Giống Microhyla đa dạng nhất có 5 loài. Ghi nhận mới phân bố của 2 họ: họ Lacertidae, họ Natricidae và bổ sung 18 loài cho Vườn Quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


Từ khóa


ghi nhận mới, lưỡng cư, bò sát, thành phần loài, Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. C. D. Nguyen, P. T. Nguyen, and T. V. Nguyen, Animal and plant resources in Con Dao National Park forest, Ho Chi Minh city Agriculture Publisher (In Vietnamese), 2004, 358 pp.

[2]. S. V. Nguyen, T. C. Ho, and T. Q. Nguyen, List of Vietnamese frogs and reptiles, Hanoi Agriculture Publisher (In Vietnamese), 2005, 148 pp.

[3]. A. N. Poyarkov, B. A. Vassilieva, “Herpeto diversity of the Con Dao archipelago and a provisional list of Amphibians and Reptiles of Con Dao national park (Ba Ria – Vung Tau province, Viet Nam” (In Vietnamese), Report of the Fifth National Science Conference on Ecology and Biological Resources, Hanoi Agriculture Publisher, 2013, pp. 654-658.

[4]. T. T. Tran, “New records on the distribution of four species in the election of Microhylidae Gunthrer, 1858 in Con Dao National Park,” (In Vietnamese), Journal of Science University Hanoi University of Education, no. 58, pp. 162-168, 2018.

[5]. R. Bourret, Les Batraciens de IIndochine, Men Inst. Ocean Indoch, 1942, 517 pp.

[6]. E. H. Taylor, “The Amphibia Fauna of Thailand,” The University of Kansas science Bulletin, 63(8), pp. 689-1077, 1962.

[7]. D. R. Frost, “Amphiban species of the world”, 2018. [Online]. Availlable:

http://research.amnh.org/herpetology/amphibian/index.html. [Accessed Aug. 29, 2018].

[8]. Uetz P., Freed P., and Hosek J., “The Reptile Database”, 2018.[Online]. Availlable:

http://reptile-database.org, [Accessed Aug. 29, 2018].

[9]. V. S. Nguyen, T. C. Ho, and T. Q. Nguyen, Herpetofauna of Vietnam, Edition Chimaira, Frankfut am Main, 2009, 768 pp.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved