TỶ LỆ CÁC LOẠI BỆNH TIM MẠCH ĐỒNG MẮC Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH | Yến | TNU Journal of Science and Technology

TỶ LỆ CÁC LOẠI BỆNH TIM MẠCH ĐỒNG MẮC Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/09/19                Ngày hoàn thiện: 17/01/20                Ngày đăng: 31/01/20

Các tác giả

1. Trần Thị Yến Email to author, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh
2. Nguyễn Minh Hiệp, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh
3. Trịnh Xuân Tráng, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định tỷ lệ các loại bệnh tim mạch ở bệnh nhân BPTNMT tại phòng khám ngoại trú bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018. Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, với cỡ mẫu là 138,  mẫu được chọn theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. BPTNMT được chẩn đoán theo GOLD 2017. Suy tim được chẩn đoán theo Framingham. Tăng huyết áp được chẩn đoán theo JNC VII. Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 18.0. Các bệnh tim mạch chính được ghi nhận trong nghiên cứu này là Bệnh van tim người lớn tuổi (65,2%), Tăng huyết áp (62,3%), Rối loạn nhịp tim (63,0%), Tăng áp động mạch phổi (33,3%), Suy tim (18,8%), Bệnh mạch vành chiếm 7,2%. Các tác giả đưa ra kết luận bệnh lý tim mạch thường gặp ở BPTNMT. Tầm soát các bệnh lý tim mạch cùng tồn tại với BPTNMT là rất cần thiết, giúp việc điều trị được tốt hơn. 


Từ khóa


Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh tim mạch, tỷ lệ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Ministry of health, Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic obstructive pulmonary disease. Hanoi Medical Publishing House, 2018.

[2]. GOLD, Global strategy for diagnosis management and prevention of COPD, NHLBI/WHO, 2010.

[3]. K. Marquis, F. Maltais, and P. Poirier, "Cardiovascular manifestations in patients with COPD," Rev. Mal. Respir, 25(6), pp. 663-673, 2008.

[4]. B. Burrows, L. J. Kettel, A. H. Niden, M. Rabinowitz, and C. F. Diener, "Patterns of cardiovascular dysfunction in chronic obtructive lung Minisdisease," N. Engl. J. Med., 286, pp. 912-918, 1972.

[5]. NHLBI, Cardiovascular diseases in COPD. Executive Summary, 2006.

[6]. N. P. T. Nguyen et al., "The proporation of cardiovascular pathologies in COPD patients," (In Vietnamese), Medical journal of Ho Chi Minh City, 16(1), pp. 27-32, 2012.

[7]. T. O. Nguyen, “Research on cardiovascular pathogies in COPD patients at the respiratory center of Bach Mai hospital,” M.S. thesis in Medicine, Hanoi medical university, 2013. (In Vietnamese)

[8]. D. T. Tran and X. C. Le, "The proporation of chronic pulmonary cardiac phases in COPD patients," (In Vietnamese), Medical TH(766)-National scientific seminar of asthama- COPD, pp. 50-55, 2011.

[9]. Q. C. Ngo et al., Epidemiological study of COPD in Hanoi, Scientific study at the ministerial level on health (In Vietnamese), 2005.

[10]. T. P. T. Nguyen and T. H. Chu, "Applying ABCD subgroup of chronic obstructive pulmonary diseases at the COPD management office in Bach Mai hospital," (In Vietnamese), The journal of clinic medicine, 102, pp. 86-92, 2018.

[11]. D. Stolz, "Copectin, CRP and procalcitonin as prognostic biomarker in AECOPD," Chest, 131, pp. 1058-1067, 2007.

[12]. C. D. Nguyen, “The study of cardiovascular comorbidities in COPD patients at the respiratory center of Bach Mai hospital,” the thesis of second degree specialist, Hanoi medicine hospital, 2010.

[13]. T. H. Chu, V. G. Vu and T. H. Duong, "Cardiovascular comorbidities and chronic obstructive pulmonary diseases in COPD management office in Bach Mai hospital," (In Vietnamese), The tubercular and pulmonary journal, 17, pp. 52-58, 2014.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved