NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, ĐẶC ĐIỂM HIỂN VI CỦA HAI LOÀI CỦ MÀI THU HÁI TẠI THÁI NGUYÊN | Huyền | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, ĐẶC ĐIỂM HIỂN VI CỦA HAI LOÀI CỦ MÀI THU HÁI TẠI THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thu Huyền Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Thị Tuyết Nhung, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Viết Thân, Trường Đại học Dược Hà Nội
4. Hoàng Thị Cúc, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
5. Lê Thanh Liêm, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Tóm tắt


Củ mài đã được sử dụng làm thực phẩm và thuốc từ rất lâu đời ở Việt Nam. Đề tài đã mô tả được đặc điểm hình thái, đặc điểm hiển vi của mẫu Củ mài thu tại tỉnh Thái Nguyên. Từ đặc điểm thực vật và căn cứ vào thực vật chí Trung Quốc tập 24, đề tài đã xác định được tên khoa học của mẫu Củ mài tại Thái Nguyên là Dioscorea persimilis Prain et Burkill, họ Củ nâu (Dioscoreaceae).

Từ khóa


Củ Mài, Dioscorea persimilis, Hiển vi, Hình thái, Hoài sơn

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved