THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỒNG NHIỄM HIV TẠI THÁI NGUYÊN TRONG TỪ NĂM 2015 – 2019 | Lệ | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỒNG NHIỄM HIV TẠI THÁI NGUYÊN TRONG TỪ NĂM 2015 – 2019

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/11/19                Ngày hoàn thiện: 14/01/20                Ngày đăng: 16/01/20

Các tác giả

Nguyễn Thị Lệ Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bệnh lao là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai trong các bệnh nhiễm trùng. Sự phối hợp giữa bệnh lao và HIV là hết sức nguy hiểm do mối liên quan giữa 2 bệnh luôn có nguy cơ song hành lây lan và lan rộng, vì vậy rất cần được quan tâm và chủ động phòng chống. Nghiên cứu được tiến hành ở những bệnh nhân lao nhạy cảm thuốc được quản lý tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên từ 1/2015-3/2019; với phương pháp nghiên cứu mô tả, thiết kế cắt ngang, kết hợp hồi cứu và tiến cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ mắc Lao/HIV tại Thái Nguyên cao hơn tỷ lệ mắc chung của cả nước. Bệnh nhân Lao/HIV đăng ký điều trị Lao tăng dần qua các năm, tuy nhiên đăng ký điều trị ARV có xu hướng giảm nhẹ ở năm 2017, 2018. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có mối liên quan giữa nhóm tuổi từ 31-45 và tuân thủ điều trị kém với Lao/HIV.


Từ khóa


Thực trạng, Lao, HIV, Đồng mắc, Thái Nguyên,

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. World Health Organization, Global tuberculosis report 2018, World Health Organization Document, WHO/HTM/TB/2018, 2018, pp. 1-243.

[2]. Ministry of Health, National Tuberculosis Program, (in Vietnamese), Ha Noi, 2018.

[3]. M. N. Aung, et al. “Global evidence directing regional preventive strategies in Southeast Asia for fighting TB/HIV,” J. Infect Dev Ctries 3, vol. 7, no. 3, pp. 191-202, 2013.

[4]. Twin et al. “Prevalence of TB/HIV co-infection and its associated factors in Ethiopia; A systematic review and meta-analysis,” PLoS One, vol. 13, no. 10, p. e0203986, 2010.

[5]. W. Wei et al. “The Characteristics of TB Epidemic and TB/HIV Co-Infection Epidemic: A 2007–2013 Retrospective Study in Urumqi, Xinjiang, Province, China,” PLoS One, vol. 11, no. 10, p. e0164947, 2017.

[6]. A. Olusola et al., “Factors associated with TB/HIV co-infection among drug sensitive tuberculosis patients managed in a secondary health facility in lagos, Nigeria,” J. Infect. Dis, vol. 11, no. 2, pp. 75-82, 2017.

[7]. A. M. Teklu et al., “Factors Associated with Mortality of TB/HIV Co-infected Patients in Ethiopia,” Ethiop J. Health Sci., vol. 27, no. 1, pp. 29-38, 2017.

[8]. T. N. do Prado et al., “Clinical and epidemiological characteristics associated with unfavorable tuberculosis treatment outcomes in TB-HIV co-infected patients in Brazil: a hierarchical polytomous analysis,” Brazj Infect Dis., vol. 21, no. 2, pp. 162–170, 2016.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved