XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT ALKALOID TỪ RỄ CỦ CÂY BÁCH BỘ PHÂN BỐ TẠI THÁI NGUYÊN | Huy | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT ALKALOID TỪ RỄ CỦ CÂY BÁCH BỘ PHÂN BỐ TẠI THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/19

Các tác giả

1. Đồng Quang Huy Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Ngọc Minh, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Quốc Thịnh, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Khắc Tùng, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
5. Lê Thu Hoài, Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Tóm tắt


Bách bộ là loại dược liệu quý từ thiên nhiên đã được sử dụng từ hàng ngàn năm nay trong bồi bổ sức khỏe và chữa bệnh. Bách bộ có chứa nhiều hợp chất quý trong đó phải kể đến nhóm hợp chất alkaloid có tác dụng chống ho, chữa các bệnh về da, ung thư gan. Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết xuất alkaloid trong rễ củ bách bộ tại Thái Nguyên gồm thời gian chiết xuất, nhiệt độ chiết xuất, tỷ lệ nguyên liệu/ dung môi, các dung môi chiết xuất là cloroform, ethanol và methanol. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng alkaloid trong rễ củ bách bộ tại Thái Nguyên là 1,18% so với tổng khối lượng nguyên liệu, kết quả  phân  tích  cho  thấy  khối  lượng và hàm lượng alcaloid  bị ảnh hưởng bởi 2 yếu tố khảo sát chính là nhiệt độ chiết và thời gian chiết. Thời gian chiết xuất là 4 giờ, nhiệt độ chiết xuất là 60oC, dung môi là ethanol 80o, tỷ lệ dược liệu dung môi 1/8 cho khối lượng cắn 0,172 g và hàm lượng alkaloid toàn phần là 57,17%. Quá trình chiết xuất alkaloid toàn phần được thực hiện bằng phương pháp ngâm có tác động của siêu âm, định lượng alcaloid toàn phần tính theo tuberostemonin theo phương pháp chuẩn độ acid- base.

Từ khóa


chiết xuất, alcaloid, bách bộ

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved