ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG DẠ DÀY – TÁ TRÀNG Ở BỆNH NHÂN BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ DÙNG THUỐC CHỐNG NGƯNG TẬP TIỂU CẦU | Hà | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG DẠ DÀY – TÁ TRÀNG Ở BỆNH NHÂN BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ DÙNG THUỐC CHỐNG NGƯNG TẬP TIỂU CẦU

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/19

Các tác giả

1. Nguyễn Ngọc Hà Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
2. Dương Hồng Thái, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả đặc điểm tổn thương dạ dày tá tràng ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ dùng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu tại bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến hành trên bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ đang dùng chống ngưng tập tiểu cầu Aspirin và/hoặc Clopidogrel, có triệu chứng lâm sàng gợi ý tổn thương dạ dày tá tràng. 40 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn trên. Kết quả: tổn thương viêm (62,5%), loét (25%), vừa viêm vừa loét (12,5%), vị trí thường gặp nhất hang vị (80%), Tỷ lệ loét là 37,5%, chủ yếu loét 1 ổ (60%), kích thướng ổ loét < 2 cm (93.3%), tỉ lệ ổ loét xuất huyết 20%. Tỷ lệ ổ loét xuất huyết theo nhóm thuốc: Dùng aspirin(15%), clopidogrel (0%), aspirin và clopidogrel (50%). Kết luận: Bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ dùng chống ngưng tập tiểu cầu có triêu chứng dạ dày tá tràng trên lâm sàng tổn thương thường gặp nhất là viêm (62,5%), vị trí hang vị (80%), thường loét 1 ổ (60%), kích thước <2 cm (93,3%), ổ loét ít xuất huyết (tỷ lệ xuất huyết 20%).Bệnh nhân dùng chống ngưng tập tiểu cầu kép dễ bị loét xuất huyết hơn dùng đơn trị liệu.

Từ khóa


bệnh tim thiếu máu cục bộ, loét dạ dày, aspirin, chống ngưng tập tiểu cầu, xuất huyết tiêu hóa.

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved